تبلیغات
امامزاده سید جلال الدین سخوید ،روستاما - ساختمان جدید" امام زاده"سید جلاالدین

امامزاده سید جلال الدین سخوید ،روستاما

بنا بر ضرورت و کوچک بودن فضا برای جمعیت در هنگام مراسمات ، هیات امناء امامزاده و معتمدین محل و حاج آقامیرحسینی امام جمعه محترم در سال       با حضور در جلسه هماهنگی تصمیم بر احداث ساختمان جدید امامزاده با تهیه طرح با هماهنگی اداره اوقاف با ایجاد استحکامات، مقاوم سازی ، بنای جدید گرفتند و کارشروع شد