امامزاده سید جلال الدین سخوید ،روستاما http://yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com 2019-08-20T04:36:14+01:00 text/html 2012-09-22T08:50:27+01:00 yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com عباس زارع ساختمان جدید امامزاده http://yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com/post/2 <div align="center"> <div align="center">باسلام : <br><font color="#ff0000" size="2">از اینکه این وبلاگ را جهت دیدن انتخاب نمودید متشکرم </font><br>ساختمان <b>جدید امامزاده</b> بنابر تشخیص و جلسه هیات امناء از سال (حدود )1375 شروع شد <br></div>با جمع آوری کمکهای مردم خیّر وبا نظارت اداره اوقاف وامور خیریه و تهیه طرح با نظارت مهندسین&nbsp; به متولییت آقای غلامرضا زارع فرزند عبدالحسین ساخت آن ادمه داشت وتابحال ساخت محوطه اصلی&nbsp; گنبد آن سفت کاری به پایان رسیده&nbsp; و حال کارهای داخل ساختمان کف و سیستم گرمایشی در حال (شهریور 1391)اجراء می باشد&nbsp; <br><br>شجره&nbsp; نامه <br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/scan0002.jpg" target=""><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/scan0002.jpg" hspace="0" height="512" align="bottom" width="353" vspace="0" border="0"></a><br><a title="" href="https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%E2%80%AD/@31.507651,54.0667073,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3faf52a0eddef64b:0x869fc3fd4da9a0e5!8m2!3d31.5076312!4d54.0664941" target="">موقعیّت جغرافیائی </a><br> <div align="center"><font color="#ff0000"><br></font></div> <div align="center"><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0005.jpg" target=""><img style="height: 127px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0005.jpg" hspace="0" height="717" align="bottom" vspace="0" border="0"></a>&nbsp;<a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0004.jpg" target=""><img style="height: 128px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0004.jpg" hspace="0" height="719" align="bottom" vspace="0" border="0"></a><br>&nbsp; </div> <div align="center"> <div align="right"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff6666">تصویر 139<font color="#ff0000">1</font></font><font color="#ff0000"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></font></div> <div align="right"> <div align="center"><a title="" href="https://lh5.googleusercontent.com/-U6-cwU1m8w8/UCdfHg0P-SI/AAAAAAAAAXQ/FbBwzyp6Btk/w167-h223-n-k/PIC-0272.jpg" target=""><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-U6-cwU1m8w8/UCdfHg0P-SI/AAAAAAAAAXQ/FbBwzyp6Btk/w167-h223-n-k/PIC-0272.jpg" hspace="0" height="114" align="bottom" width="86" border="0"></a>&nbsp; <a title="" href="https://lh5.googleusercontent.com/-9nP7rVfXfEw/UCdfNt9vvOI/AAAAAAAAAXY/Z3UgpkVQNg0/w297-h223-n-k/PIC-0270.jpg" target=""><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-9nP7rVfXfEw/UCdfNt9vvOI/AAAAAAAAAXY/Z3UgpkVQNg0/w297-h223-n-k/PIC-0270.jpg" hspace="0" height="114" align="bottom" width="152" border="0"></a></div> <div align="center"><font color="#ff0000">تصویر 1389</font><br></div> <div align="center"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/0b997e70c7c61.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/0b997e70c7c61.jpg" hspace="0" height="113" align="middle" width="150" border="0"></a> <a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/a8fa2022b76d2.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/a8fa2022b76d2.jpg" hspace="0" height="114" align="middle" width="85" border="0"></a> <a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/311a0b80bccd3.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/311a0b80bccd3.jpg" hspace="0" height="110" align="middle" width="150" border="0"></a><br><br>پرده برداری از ضریح جدید بهمن ماه <br>1395<br></div> <div align="center"><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0002.jpg" target=""><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0002.jpg" hspace="0" height="150" align="bottom" width="220" vspace="0" border="0"></a>&nbsp; <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0003.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/351/1050731/0003.jpg" alt="" hspace="0" height="150" align="bottom" width="181" vspace="0" border="0"><br><br></a><br><br></div> <div align="center"><strong><font color="#cc0000">ارتباط بامدیر وبلاگ از طریق پیامک :30002644443333 ایمیل:<br>azsayazd@mihanmail.ir<br><br><br>در تلگرام&nbsp; @iranns1</font></strong><br></div></div></div></div> text/html 2012-09-13T16:37:33+01:00 yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com عباس زارع تاریخچه ساختمان قدیم امامزاده سید جلاالدین سخوید http://yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com/post/1 با سلام : ساختمان <b>قدیم امام زاده </b>با تلاش و همت اهالی زحمت کش سخوید با مدیریت (متولی )<br>&nbsp;مرحوم حجت الاسلام والمسلمین <a title="" href="http://sydahmadziyaie.mihanblog.com/" target=""><font color="#009900"><b>سید احمد ضیائی</b></font></a> و با استادان مرحوم&nbsp; رضائیان&nbsp; در سال 1348 هجری شمسی به پایان رسید <br><br><u><i><b><font color="#3333ff">"صفحات جانبی" مراجعه شود ستون سمت راست </font></b></i></u><br><br> <div align="center"><a title="" href="http://sydahmadziyaie.mihanblog.com/" target=""><font color="#009900"><b>سید احمد ضیائی<br>متولی ساخت ساختمان قدیم </b></font></a><br><a href="https://lh4.googleusercontent.com/-tmcx9Edhvbs/UIVcRIIK8-I/AAAAAAAAALA/7OpH64clKc8/w292-h239-n-k/03%2B%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25A2%25D8%25A6%25D9%258A.bmp" target="" title=""><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-tmcx9Edhvbs/UIVcRIIK8-I/AAAAAAAAALA/7OpH64clKc8/w292-h239-n-k/03%2B%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A2%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25A2%25D8%25A6%25D9%258A.bmp" hspace="0" height="133" align="bottom" width="161" border="0"></a><br><font color="#ff6600"><br><b>تصویر نمای ساختمان قدیم </b></font><br><br></div> <div align="center"><a href="https://lh6.googleusercontent.com/-v_On0WRgi0A/UIuqYE2StQI/AAAAAAAAAzM/AHqqqSbeBYw/w323-h263-n-k/02.jpg" target="" title=""><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/-v_On0WRgi0A/UIuqYE2StQI/AAAAAAAAAzM/AHqqqSbeBYw/w323-h263-n-k/02.jpg" hspace="0" height="182" align="bottom" width="223" border="0"></a>&nbsp;</div> <div align="center"><br><font color="#993300">تصویر سنگ نوشته های که نصب به ساختمان قدیمی بوده</font><br></div> <div align="center"><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/1c6006ac359c2.jpg" target="" title=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/1c6006ac359c2.jpg" hspace="0" height="264" align="middle" width="323" border="0"><br><br></a></div> <div align="center"> <div align="center"><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/57095a04ef823.jpg" target="" title=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/57095a04ef823.jpg" hspace="0" height="317" align="middle" width="236" border="0"></a></div><br></div> <div align="center"><font color="#990000">محل آرامگاه مرحوم ضیائی در ساختمان قدیم تصویر 1373<br>&nbsp;<b></b></font><br></div> <div align="center"><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/dc5edb4c2b0b1.jpg" target="" title=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/dc5edb4c2b0b1.jpg" hspace="0" height="129" align="middle" width="159" border="0"></a> <a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/b2f92a79c1a12.jpg" target="" title=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/b2f92a79c1a12.jpg" hspace="0" height="127" align="middle" width="157" border="0"></a></div> <div align="center"><br></div> <div align="center"><br> <div align="center"><br></div></div><br> <div align="left"><font color="#ff9966"><a title="" href="http://roostaha.mihanblog.com/" target=""><font color="#ff9966">ورود به وبلاگ اصلی دهستان سخوید</font></a></font><br></div>